Punjabi Quizzes For Class 8

Punjabi Quizzes For Class 8

/10
18 votes, 2.2 avg
849
Created on

Punjabi Quiz For Class 8

ਪਾਠ - 1

ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ  

(ਕਵਿਤਾ)

1 / 10

ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ-'ਜੋ ਮਰੇ ਨਾ'

2 / 10

ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

3 / 10

ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ?

4 / 10

ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ?

5 / 10

ਸਿਕੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ?

6 / 10

'ਚੰਡੀ' ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

7 / 10

'ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ' ਕੀ ਸੀ ?

8 / 10

'ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ' ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

9 / 10

'ਅਣਖ' ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? 

10 / 10

ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ?

ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Your score is

0%

Please rate this quiz