Social Science Quizzes For Class 7

Here You will find Social Science Quizzes For Class 7

/20
19 votes, 2.7 avg
1931
Created on

Social Science Quiz Class 7

This quiz will help you to increase your knowledge in an easy way

1 / 20

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ?

2 / 20

ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਕੌਣ ਸੀ ?

3 / 20

ਧਰਤੀ ਤੇ  ਕਿੰਨੇ  %  ਥਲ ਭਾਗ ਹੈ ?

4 / 20

ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ?

5 / 20

ਕਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਤਿੰਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

6 / 20

ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ?

7 / 20

ਚੇਲ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ____ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ?

8 / 20

ਭਾਰਤ ਇਕ _______ ਗਣਰਾਜ ਹੈ |

9 / 20

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਸੀ ?

10 / 20

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ?

11 / 20

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ?

12 / 20

ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਮਕ ਕੌਣ ਸੀ ?

13 / 20

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

14 / 20

ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

15 / 20

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ?

16 / 20

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

17 / 20

ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?

18 / 20

ਤਾਨਸੇਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ _____ ਸੀ |

19 / 20

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

20 / 20

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Your score is

0%

Please rate this quiz