ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ – ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ

Available Downloads

1. 31 ਰਾਗ-ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ-ਚਿੱਤਰ ਲੜੀ

2. Punjabi Essay for Middle Classes-by-J.S.Sokhi

3. Punjabi Letter for Middle Classes-by-J.S.Sokhi

4. ੳ-ਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਪਾਤਰ

5. ਆਓ ਉੜਦੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀਏ – ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ-1

6. ਆਓ ਹੱਲ ਕਰੀਏ

7. ਆਓ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੀਏ – ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ-4

8. ਆਓ ! ਉਰਦੂ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੀਏ – ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ-2

9. ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ

10. ਸੋਲ਼ਾਂ ਕਲਾਵਾਂ–ਜਗਤਾਰ ਸਿਘ ਸੋਖੀ

11. ਗੁਰਮੁਖੀ (ਪੰਜਾਬੀ) ਅੱਖਰ ਬਣਤਰ -(ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ)

12. ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀਏ-1

13. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ — ਲਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਖਰ

14. ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅਨੁਵਾਦ

15. ਨਵੇਂ ਲੇਖ-2

16. ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ – ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ – Copy (2)

17. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ

18. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ (ਸਚਿੱਤਰ)

19. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ-ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ –(ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ)

20. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ-ਭਾਗ ਦੂਜਾ –(ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ)

21. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ-ਭਾਗ ਤੀਜਾ –(ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ)

22. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ-ਭਾਗ ਚੌਥਾ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ)

23. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ -ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ)

24. ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ

25. ਲੋਕ-ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ