Social Science Quizzes For Class 6

Here You will find Social Science Quizzes For Class 6

/20
14 votes, 2.1 avg
1393
Created on

Social Science Quiz Class 6

This quiz will help you to increase your knowledge in an easy way

1 / 20

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ?

2 / 20

ਮੈਂ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ?

3 / 20

ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ?

4 / 20

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

5 / 20

ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ?

6 / 20

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ?

7 / 20

ਮੁੱਖ ਮਧਿਆਨ ਰੇਖਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ?

8 / 20

ਇਤਿਹਾਸ ..................... ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ |

9 / 20

ਧਰਤੀ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੋਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

10 / 20

ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲਾ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?

11 / 20

ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ

12 / 20

ਖੂਨੀ ਰਿਸਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

13 / 20

ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ?

14 / 20

ਕਿਹੜੀ ਕਲਪਿਤ ਰੇਖਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ?

15 / 20

ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ?

16 / 20

ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ?

17 / 20

ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ?

18 / 20

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

19 / 20

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ?

20 / 20

ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ?

ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਈ-ਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

Your score is

0%

Please rate this quiz